MF – Wind Turbine Slip Rings (اسلیپ رینگ توربین بادی)

اسلیپ رینگ توربین بادی

MF – Wind Turbine Slip Rings 

  • شرکت موفلون بیش از ۳۰ سال در زمینه تولید اسلیپ رینگ های مخصوص توربین های بادی مطابق با استانداردهای جهانی فعالیت دارد