نمایشگر خطا مدل CL HV/CL HVDD

مدل های خاص نشانگرهای خطا Lodestar CL HV برای خطوط فشار قوی دارای طراحی مقاوم در برابر نویز بالا می باشند. Lodestar CL HV فقط دارای نشانه دید است. نصب این مدل ها در یک منطقه با دید مناسب ، به عنوان مثال ، در ورودی خطوط هوایی در یک پست ، راحت است.

Lodestar CL HVDD یک خطا را در خطوط هوایی تشخیص می دهد و جهت جریان های اضطراری را تعیین    می کند ، و تیم تعمیر و نگهداری را از وجود خطا آگاه می کند. برای استفاده در مرز سیستمهای مختلف انرژی ، مرزهای ایالتی و قبل از موانع طبیعی (آب و غیره) بسیار مناسب است. این مدل کلیه پارامترهای خط را از طریق ارتباط GSM مستقیماً به سیستم SCADA منتقل می کند و اعلان های خطاها را از طریق پیام کوتاه و ایمیل به تلفن های هوشمند تیم تعمیر و نگهداری ارسال می کند. این مدل به شما کمک می کند تا به سرعت مکان آسیب را در مناطق صعب العبور پیدا کنید.