نمایشگر خطای خطوط هوایی Lodestar

Lodestar یک نمایشگر خطای خطوط هوایی است که محل وقوع خطا را به سرعت مشخص می کند. نشانگرهای خطای Lodestar منشا هرگونه خطا در خط را مشخص می کند و دید ۳۶۰ درجه را فراهم می کند. این تجهیز دارای ال ای دی های قرمز و سفید بسیار پرنوری می باشد که وقوع خطا در خط را نشان می دهد. Lodestar  می تواند اطلاعات را توسط ۳G / 4G به سرور SCADA ارسال کند.

ویژگی های نشانگر خطای خطوط هوایی Loadstar

• رنج های مختلف برای ولتاژ خط ۱ کیلو ولت تا ۱۱۰ کیلو ولت.

• در همه نوع زمین خنثی کار می کند. (Neutral grounding)

• در شبکه های با فرکانس ۵۰ یا ۶۰Hz کار می کند.

• قابلیت هر نوع نصب: مستقیماً روی هادی یا دکل.

• پیکربندی از طریق تلفن هوشمند یا سیستم KOMORSAN SCADA انجام میشود.

• نمایش خطای فاز و انواع خطاها را نشان می دهد.

• حساسیت بالا. مدل بالاتر می تواند خطاها را از ۰.۵A تعیین کند.

• باتری ۱۰ ساله؛

• نصب ساده و تعویض آسان.

جدول اطلاعات مدل های مختلف نمایشگر خطای ولتاژ متوسط Lodestar

# نمایشگر خطای خطوط انتقال # نشانگر خطای خطوط انتقال # نمایشگر خطای خطوط هوایی # نشانگر خطای خطوط هوایی # دتکتور خطای خطوط هوایی