مانیتورینگ فیدر

مانیتورهای فیدر یک وسیله برای کنترل پارامترهای شبکه و تعیین قسمت آسیب دیده در خطوط هوایی و زیرزمینی هستند. اندازه گیری های با دقت بالا و اندازه گیری های مرحله ای امکان نظارت بر شبکه توزیع شبکه برق را در زمان واقعی فراهم می کند. رفع سریع و محلی سازی خطاها امکان بهینه سازی سیستم نظارت و کاهش زمان خاموشی را فراهم می کند.

مدل Lodestar FM/ Lodestar FM CS

Lodestar FM و Lodestar FM CS دستگاه های مناسب برای ثبت و تجزیه و تحلیل فرایندهای خطا در هر نوع شبکه هستند. این دستگاه ها را می توان روی صفحه کنترل محفظه رله یک تابلو از هر نوع و روی پانل ها و نابلو های کنترل تجهیزات رله و بر روی تابلوهای کنترل پست نصب کرد.