مانیتورینگ از راه دور

شرکت Antrak چندین روش برای کنترل قطع شبکه با استفاده از هماهنگی موثر و هدفمند تیم تعمیر و نگهداری ایجاد کرده است. توانایی به دست آوردن اطلاعات در مورد وضعیت فعلی شبکه به صورت سریع و دقیق برای هماهنگی به موقع در صورت بروز خطا بسیار مهم است.

دو دستگاه  ارتباطی  Lightbox و Smartbox  تجهیزاتی هستند که بر روی دکل ها نصب می شوند تا اطلاعات دقیق در مورد وقایع خطا و وضعیت واقعی توزیع و انتقال خطوط هوایی را ارائه دهند.

دستگاه ارتباط دهنده Lightbox

دستگاه ارتباط دهنده Smart box