قطع کننده های هوشمند Intelligent Disconnector

قطع کننده هوشمند Lodestar IDD برای جداسازی سریع از راه دور خطوط برق هوایی ۶-۱۰ کیلوولت و تشخیص فرآیندهای خطای پایدار و ناپایدار از جمله انواع خطا های فاز به زمین طراحی شده است. ترکیب Lodestar IDD در سیستم خودكارسازی خطوط برق اجازه می دهد تا سیستم تقسیم خط کارآمد و ارزان قیمت ایجاد شود.

سوئیچینگ عملیاتی مقاطع مدار برق با استفاده از درایو اتوماتیک واقع در تابلو کنترل جداکننده انجام می شود. وضعیت قطع کننده در صفحه کنترل توزیع کننده و مستقیماً در واحد کنترل قطع کننده نمایش داده می شود.